Notárska pečiatka

Pečiatku notára upravuje zákon č. 323/1992 Zb. o notároch a notárskej činnosti.

Pre výkon notárskej činnosti musí notár používať notársku pečiatku, ktorá obsahuje:

  • Meno, priezvisko a titul
  • označenie notár
  • sídlo notára
  • štátny znak Slovenskej republiky

Pečiatka musí mať priemer 36 mm a modrý odtlačok.

Pečiatka notára - vzor

Pre pečiatky notárov ponúkame mechaniky Colop Printer R40 v cene: 22,50 EUR s DPH - v cene je zahrnutý návrh grafiky a výroba kompletnej pečiatky.

Objednať notársku pečiatku