Obchodné podmienky

Tieto všeobecné obchodné podmienky (ďalej len VOP) platia pri nákupe v internetovom obchode www.alamex.sk a upravujú vzájomne práva a povinnosti medzi kupujúcim a predávajúcim.

 

Základné ustanovenia

 1. Predávajúci: Spoločnost ALAMEX s.r.o., so sídlom Popolná 10, 831 06 Bratislava, zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I., oddiel S.R.O., vložka č. 49585/B, IČO: 43 885 071.

 2. Kupujúci: Právnická osoba alebo Fyzická osoba, ktorá uzatvára kúpnu zmluvu ako spotrebiteľ, alebo v rámci svojej podnikateľskej činnosti.

 3. Tieto VOP sú neoddeliteľnou súčasťou kúpnej zmluvy.

 

Informácie o cene a tovare

 1. Cena a vlastnosti tovaru sú uvedené v internetovom obchode pri každom tovare zvlášť.

 2. Cena výroby kompletnej pečiatky zahŕňa strojček pečiatky, textovú časť pečiatky a farbiacu podušku. Táto cena zahŕňa grafický návrh textovej časti (rozloženie), netýka sa však návrhu inej grafiky ako je logo a iné grafické práce.

 3. Všetky ceny sú vrátane DPH 20%.

 

Objednávka

 1. Kupujúci môže vykonať objednávku nasledujúcimi spôsobmi:

  1. Prostredníctvom internetové obchodu; vložením tovaru do košíka a následnom vyplnení údajov objednávky a jej odoslaniu.

  2. Prostredníctvom kontaktného formulára uvedenom v internetovom obchode.

  3. E-mailom na adresu - alamex@alamex.sk

  4. Telefonicky na čísle - 0911 333 688

 2. Po obdržaní objednávky prostredníctvom internetového obchodu zašle Predávajúci potvrdenie objednávky na e-mailovú adresu zadanú Kupujúcim, ktoré sa považuje za uzavretie zmluvy.

 3. V prípade, že Predávajúci nemôže splniť niektorú z požiadaviek uvedených v objednávke, zašle Kupujúcemu pozmenenú ponuku. Pozmenená ponuka je návrh novej kúpnej zmluvy a je uzavretá potvrdením Kupujúceho.

 4. Po potvrdení objednávky zašle Predávajúci Kupujúcemu grafický návrh na schválenie, prípadne len potvrdenie grafického návrhu, ak bol dodaný Kupujúcim.

 5. Predávajúci si vyhradzuje právo odporučiť iný typ tovaru v prípade, že požadovanú textovú časť pečiatky nie je možné fyzicky vyrobiť pre zvolený tovar (príliš veľa textu na malý rozmer, grafika obsahujúca veľmi drobný text a pod.)

 6. Predávajúci si vyhradzuje právo odmietnuť výrobu pečiatok Kupujúcemu, ktorý na pečiatku nemá oprávnenie (lekárske pečiatky, pečiatky špecialistov). V prípade pochybností o možnom úmysle zneužiť pečiatku, kontaktujeme oprávnenú osobu, aby nám potvrdila jej výrobu.

 7. Potvrdené objednávky Predávajúcim sú záväzné. Kupujúci môže objednávku zrušiť bez udania dôvodu, pokiaľ neschválil grafický návrh alebo neobdržal potvrdenie grafického návrhu a to prostredníctvom správy na e-mailovú adresu alebo telefonátom na tel. číslo, ktoré sú uvedené v týchto obchodných podmienkach.

 

Termín dodania

 1. Štandardná doba výroby pečiatok je 48 hodín od obdržania záväznej objednávky, resp. po schválení grafického návrhu Kupujúcim.

 2. V prípade predĺženia tejto doby z dôvodu chýbajúceho tovaru na sklade alebo väčšej objednávky, bude Kupujúci informovaný vopred o zmene času dodania.

 

Spôsob dopravy

 1. Tovar zasielame prostredníctvom:

  1. Slovenskej pošty - pri objednávke od 30,00 € s DPH je poštovné ZDARMA

  2. Slovenskej pošty - pri objednávke do 29.99 € s DPH je poštovné 1,60 €

  3. Expres kuriérom SP - 6,80 €

 2. Osobný odber je možný až po dohode a určení času odberu (neprevádzkujeme kamenný predajňu)

 

Spôsob platby

 1. Prostredníctvom dobierky:

  1. v hotovosti - pri preberaní doporučenej zásielky na pobočkách Slovenskej pošty

  2. v hotovosti - pri preberaní zásielky priamo prepravcovi

 2. Prostredníctvom bankového prevodu na účet, ktorý je možný pri väčších objednávkach (nad 60,00 €)

 3. Faktúra môže byť taktiež vopred zaslaná e-mailom ak to Kupujúci vyžaduje.

 

Reklamácie

 1. V prípade, že zásielka tovaru nie je kompletná alebo poškodená, je Kupujúci povinný spísať s doručovateľom záznam o škode a túto skutočnosť bezodkladne oznámiť Predávajúcemu prostredníctvom e-mailovej správy alebo telefonicky.

 2. Pri reklamácii tovaru je nutné, aby Kupujúci preukázal, že tovar bol zakúpený u Predávajúceho a to faktúrou k tomuto tovaru.

 3. Predávajúci nie je povinný prijať tovar k reklamácii, pokiaľ neobsahuje všetky súčasti a príslušenstvo ako aj dokumentáciu.

 4. O výsledku reklamácie bude Kupujúci informovaný do 30 dní od prijatia tovaru na reklamáciu. Reklamácia sa rieši výmenou tovaru za nový, odstránením závady alebo výmenou chybného dielu.

 

Záručné podmienky

 1. Záruka na pečiatky je 24 mesiacov a nevzťahuje sa na spotrebný materiál - atrament, poduška.

 

Odstúpenie od zmluvy

 1. Fyzická osoba, ktorá uzavrela kúpnu zmluvu ako spotrebiteľ, má právo od kúpnej zmluvy odstúpiť bez udania dôvodu a to do 14 dní odo dňa prevzatia tovaru.

 2. Pre splnenie podmienok odstúpenia od kúpnej zmluvy a vrátenia zaplatenej sumy, je Kupujúci povinný:

  1. oznámiť túto skutočnosť Predávajúcemu prostredníctvom e-mailovej správy alebo telefonicky

  2. vrátiť nepoškodený ani inak znehodnotený tovar spolu s faktúrou k danému tovaru Predávajúcemu na adresu: ALAMEX s.r.o., Popolná 10, 831 06 Bratislava

 3. V prípade, že sa jedná o vrátenie kompletnej pečiatky, ktorá obsahuje vyrobenú textovú časť, Kupujúcemu sa vracia len suma za mechaniku pečiatky bez sumy za výrobu textovej časti pečiatky.

 4. Kupujúci znáša náklady doručenia tovaru Predávajúcemu

 

Záverečné ustanovenia

 1. Predávajúci si vyhradzuje právo meniť a dopĺňať tieto všeobecné obchodné podmienky. V prípade zmeny všeobecných obchodných podmienok, sa riadi celý proces nákupu prostredníctvom tých všeobecných obchodných podmienok, ktoré boli platné v momente odoslania objednávky Kupujúcim.

 2. Tieto všeobecné obchodné podmienky vrátane ich neoddeliteľných súčastí nadobúdajú platnosť a účinnosť 1.8. 2018.

 

Posledná aktualizácia: 1.8.2018

 

ALAMEX s.r.o.