Pečiatka prekladateľa

Pečiatku prekladateľa upravuje zákon č. 382/2004 Z. z. o znalcoch, tlmočníkoch a prekladateľoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

Prekladateľská pečiatka obsahuje nasledujúce údaje:

  • Meno, priezvisko a titul
  • označenie prekladateľ a jednotlivé jazyky
  • štátny znak Slovenskej republiky

Pečiatka musí mať priemer 36 mm a modrý odtlačok.

Pečiatka prekladateľa - vzor

Pre pečiatky notárov ponúkame mechaniky Colop Printer R40 v cene: 22,50 EUR s DPH - v cene je zahrnutý návrh grafiky a výroba kompletnej pečiatky.

Objednať notársku pečiatku