Pečiatka znalca

Znalecká pečiatka patrí medzi identifikačné znaky každého znalca, ktorý bol splnomocnení štátom vykonávať túto činnosť.

Pečiatku znalca upravuje zákon č. 382/2004 Z. z. o znalcoch, tlmočníkoch a prekladateľoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov (§ 10).

Podľa toho, či je znalec fyzická osoba, právnická osoba alebo znalecký ústav, obsahuje pečiatka:

  • Meno, priezvisko a titul / Názov spoločnosti
  • označenie znalec / znalecký ústav a odbor
  • štátny znak Slovenskej republiky

Pečiatka musí mať priemer 36 mm a modrý odtlačok.

Pečiatka znalca - vzor

Pre znalecké pečiatky ponúkame mechaniky Colop Printer R40 v cene: 22,50 EUR s DPH - v cene je zahrnutý návrh grafiky a výroba kompletnej pečiatky.

Objednať znaleckú pečiatku