Čo má obsahovať moja pečiatka?

Pečiatka je Vaša tak povediac vizitka. Pri akomkoľvek obchodnom kontakte Vám stačí jeden odtlačok a všetky potrebné údaje o Vás / Vašej firme odovzdáte ďalej bez toho, aby ste ich museli ručne vypisovať. Preto Vám poradíme, ako by mala pečiatka vyzerať najlepšie.

Firemná pečiatka (s.r.o., a.s., ...)

Základom firemnej pečiatky je: Názov firmy alebo jej logo, kompletná adresa sídla firmy, IČO a DIČ / IČ DPH.
Veľmi užitočné je na pečiatke uvádzať aj kontakt, teda napr. webovú adresu, tel. kontakt, e-mail.

A ktorý rozmer vybrať? Záleží na množstve údajov, štandardne však najpopulárnejší rozmer pre tento typ pečiatky je: Colop Printer 30 (47x18 mm) alebo Trodat Printy 4912 (47x18 mm)

Vzory pre inšpiráciu:

 

 

Objednať firemnú pečiatku (P30)

 

Pečiatka živnostníka

Údaje na pečiatke živnostníka sú takmer totožné s údajmi na firemnej pečiatke, avšak so zmenami ako: Vaše obchodné meno, prípadne s dodatkom, predmet podnikania, adresa a IČO s DIČ / IČ DPH.

Samozrejme je vhodné uvádzať kontakt na Vás - e-mail, tel. číslo alebo webová adresa.

Vzor pre inšpiráciu:

 

Objednať pečiatku živnostníka (P20)